mercoledì 26 aprile 2017

Elio Lannutti ricorda Giacinto Auriti